Send svar på oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Hurra, hurra, hurra!

Nå har vi trukker premier på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Svarfrist 20. September 2019

Den heldige vinner av klassesett med sykkelhjelmer ble Sauar Friskole i Telemark

Bildet til høyre viser de heldige vinner fra Sauar Friskole

Vinner av sykkel har gått til Maiko i Hemsedal som ligger i Buskerud fylke

 

Hurra, Hurra, Hurra!

Nå har vi også trykket premie på vår neste oppgave som var Refleks er best med svarfrist 25. Oktober 2019

Vi kommer tilbake med informasjon om de heldige vinnere

 

Datoer for innsendingsoppgaver på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte skoleåret 2019-2020 er:

Sommer 20. september 2019

Høst 25. oktober 2019

Vinter 14. februar 2020

Vår 13. mars 2020

 

NB! Husk klasse, navn og adresse til skolen! (Vi får av og til inn fine svar uten adresse)

Send svar til :

Skolebarnas Trafikkalender

P.b. 1311, Trudvang, 3105 Tønsberg