Om oss

Skolebarnas Trafikkalender

Trafikkopplæring uten pekefinger

Gjennom Skolebarnas Trafikkalender har barn siden 1989 oppdaget gleden ved å lære om trafikk på en morsom og engasjerende måte.

Dypere Enn Bare Regler

Mer enn å bare pugge skilt og regler, tror vi på å bygge en grunnleggende forståelse for hvorfor disse trafikkreglene eksisterer. Vi anerkjenner at trafikkmoral og holdninger dannes tidlig. Derfor fokuserer vi på å etablere en grunnleggende forståelse av at trafikken opererer på et sett av normer og regler som beskytter oss alle. Vi voksne, lærere og andre, har et betydelig ansvar for å formidle og forsterke disse viktige holdningene.

Barnas Energi som Motor

Vi tror at det beste verktøyet vi kan gi barna er evnen til kritisk tenkning. Vi ønsker å bevisstgjøre dem om deres eget oppvekst- og trafikkmiljø. Gjennom vår tilnærming oppmuntrer vi barna til å bruke sin egen nysgjerrighet og energi som motoren i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Vi ber dem tenke over deres egen skolevei, deres trafikkmiljø, og reflektere over hva de selv kan bidra med for å forbedre sikkerheten i trafikken.

Samarbeid Gjør Oss Sterkere

Vi tror sterkt på kraften av samarbeid. Derfor har Trafikkalenderen plass til 12 lokale bedrifter, som kan presentere seg selv og sin bransje. I tillegg til logo og info er det populært med morsomme bransjevers. Ved å introdusere barna for de forskjellige bedrifter og bransjer i lokalmiljøet, beriker vi deres forståelse av verden rundt dem.

Vårt Engasjement for Trafikksikkerhet

Vårt hovedmål er å bidra til at trafikkulykker med barn involvert skal bli redusert. Siden begynnelsen av vårt prosjekt i 1989 har vi hatt offentlig godkjenning og aksept fra Kirke og undervisningsdepartementet samt Kommunaldepartementet. Vårt initiativ er ikke bare et pedagogisk verktøy, men en bevegelse for å sette trafikksikkerhet på dagsorden.

Alle Må Bidra

Ved at flere grupper i lokalmiljøet er med på å ta ansvar, har vi en reel mulighet til å skape et tryggere trafikkmiljø. Dette er et felles ansvar som vi alle må ta del i – Skole, lærere, foreldre, lokale bedrifter, kommunen, og selvsagt barna selv. Alle spiller en vital rolle i å forme et sikkert trafikkmiljø for våre barn.

Bli med oss i denne reisen. Sammen kan vi skape en sikrere fremtid for våre barn.

Trafikksikker hilsen

Manuel Müller

Daglig Leder, Skolebarnas Trafikkalender