Årets opplæringshefte 2022/2023

Trykk på hefte for å lese gjennom

Til Læreren!

Tusen takk for enormt mange fine innsendinger til oss. Et flott signal og konkret tegn på at dere jobber med trafikkopplæring for elevene i skolen. En livsviktig innsats!

Nye læreplan gir nye føringer og nye eller omformulerte kompetansemål.

Kompetansemål etter 1. og 2.trinn “Øve på trygg ferdsel i trafikken”

Kompetansemål for 3. og 4.trinn “Forstå og følge regler i trafikken”

Lykke til med trafikkopplæringen!

Bestill gratis Tipshefte!

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere trenger flere Tipshefter tilsendt i posten. Helt gratis!

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Skolebarnas Trafikkalender

Send oss en mail hvis du ønsker å komme i kontakt med oss. 

Email icon

© 2020 Skolebarnas Trafikkalender

Reflx AS

Halvdan Wilhelmsens Alle 50

3117 Tønsberg

Org.nr. 950 493 844

Created with
Mailchimp Freddie Badge