Treffer hele familien

Bli sett

Skolebarn og foreldre benytter kalenderiet og løser oppgaver. La ditt “visittkort” med logo og firmanavn bli sett, hver dag.

Gi informasjon

Informer om firma, adresse og tjenester. Hva bransjen gjør, hva man kan, vet og ønsker forklart for barna.

Innsiden

På innsiden av kalenderen finner du oppgaver til elevene. Ukeplaner og beskjeder kan legges i mappen.

Vis engasjement

Vis at du ønsker å trygge barns oppvekstmiljø.

Vis ditt engasjement i lokalmiljøet ditt.

Profiler ditt firma med et positivt budskap.

Fortell om deg og bransjen

Se hvordan din annonse kan se ut. Vis frem din bedrift og fortell hva bransjen din driver med.

Snekker og byggmester

Snekker med hammer, med vater og sag.

Bygger og ordner, kjenner sitt fag.

Nybygg og tilbygg, hus, hjem og hytte.

Husk! Når det gjelder - få en snekker til hjelp og nytte.

Regnskapskontor

Regne, skrive og tegne er bra, det er kunnskaper vi alle vil ha. Derfor er det viktig når vi skal ut å gå, at skoleveien er til å stole på.

Kommune

Vi i kommunen tar ansvar for deg.

Vi trygger og sikrer din skolevei.

Vi vil skape miljø, hvor det trygt kan drives

idrett og lek, slik at du godt vil trives.

Rørlegger

Rent vann og varmt vann til kjøkken og bad,

det du trenger hver eneste dag.

Husk! Toalett kan bli tette og rør kan begynne å lekke.

Snakk med fagfolk - rørlegger`n kan sitt fag.

Trafikkskole

Ikke over 50 her!! Hva betyr det skiltet der??

Kan sjåføren stoppe før det smeller?

Det er sikkerhet det gjelder.

Å kjøre bil er ikke lett, det må læres - rett og slett!

Skolebarnas Trafikkalender

Trafikkopplæring uten pekefinger siden 1989

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Skolebarnas Trafikkalender

Send oss en mail hvis du ønsker å komme i kontakt med oss. 

Email icon

© 2020 Skolebarnas Trafikkalender

Reflx AS

Halvdan Wilhelmsens Alle 50

3117 Tønsberg

Org.nr. 950 493 844

Created with
Mailchimp Freddie Badge